ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคารหลัก
ห้อง ICU
ราคา : 6,540 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้อง Suite
ราคา : 4,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้องเดี่ยว Deluxe
ราคา : 4,000 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้องเดี่ยว VIP
ราคา : 2,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้องคู่ (Standard Double)
ราคา : 2,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
Newborn
ราคา : 800 บาท/วัน
อ่านต่อ