ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU Isolate
ราคา : 6,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว Suite
ราคา : 5,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU VIP
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว Deluxe
ราคา : 4,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU Standard
ราคา : 4,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Full Negative
ราคา : 4,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Semi Negative
ราคา : 3,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Orthopedics
ราคา : 3,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว VIP
ราคา : 3,700 บาท/วัน
อ่านต่อ