ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU
ราคา : 6,740 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Orthopidics
ราคา : 6,740 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Suite
ราคา : 4,700 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว Deluxe
ราคา : 4,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว VIP
ราคา : 3,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องคู่ (Standard Double)
ราคา : 2,700 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
Newborn
ราคา : 800 บาท/วัน
อ่านต่อ