โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
ตรวจสุขภาพ
แพคเกจตรวจโควิด-2019
ราคา
3,500 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
40,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
33,000 ฿
ตรวจสุขภาพ
แพคเกจตรวจโควิด-2019
ราคา
3,500 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
40,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
33,000 ฿