โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
โปรแกรมผ่าตัดทำหมันท่านชาย
ราคา
8,900 ฿
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
โปรแกรมผ่าตัดนิ้วล็อค
ราคา
6,400 ฿
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
โปรแกรมผ่าตัดเอ็นข้อมืออักเสบ
ราคา
7,000 ฿
Check Up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C
ราคา
4,990 ฿
Check Up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน B
ราคา
3,100 ฿
Check Up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A
ราคา
2,550 ฿