โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ครอบครัวสุขภาพดี Check-up Family Day
ราคา
4,200 ฿
Long Covid Program
โปรแกรม Long Covid 3
ราคา
7,500 ฿
Long Covid Program
โปรแกรม Long Covid 2
ราคา
2,999 ฿
Long Covid Program
โปรแกรม Long Covid 1
ราคา
9,900 ฿
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
โปรแกรม ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
ราคา
12,500 ฿
แพคเกจฝากครรภ์ แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
44,900 ฿
แพคเกจฝากครรภ์ แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
32,900 ฿