โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมฝากครรภ์ โปรแกรมคลอดบุตร
โปรแกรมกระตุ้นท่อน้ำนม สำหรับคุณแม่หลังคลอด 2 ครั้ง
ราคา
2,600 ฿
โปรแกรมฝากครรภ์ โปรแกรมคลอดบุตร
โปรแกรมผ่าคลอด
ราคา
49,000 ฿