โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง
ราคา
2,899 ฿
โปรแกรมฝากครรภ์ โปรแกรมคลอดบุตร
โปรแกรมกระตุ้นท่อน้ำนม สำหรับคุณแม่หลังคลอด 2 ครั้ง
ราคา
2,800 ฿
โปรแกรมฝากครรภ์ โปรแกรมคลอดบุตร
โปรแกรมคลอดปกติ
ราคา
35,400 ฿
โปรแกรมฝากครรภ์ โปรแกรมคลอดบุตร
โปรแกรมผ่าคลอด
ราคา
48,400 ฿
โปรแกรมฝากครรภ์ โปรแกรมคลอดบุตร
โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย
ราคา
13,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่สมรส (ชาย)
ราคา
2,690 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C (เพศหญิง)
ราคา
5,590 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C (เพศชาย)
ราคา
5,490 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน B
ราคา
3,100 ฿