เกี่ยวกับสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่ ใน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการบริการของคนในพื้นที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ได้รับมาตรฐาน ISO 2015 และผ่านมานมาตรฐาน AACI เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นแห่งแรกของเอเชีย และพร้อมด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัย และรักษา ประกอบด้วย นวัตกรรมการผ่าตัดทางกล้อง Minimal Invasive LC Lap Appendectomy การส่องกล้อง Laparoscopic Endoscopic การผ่าตัดแบบแผลเล็ก Minimal Invasive ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกมี Fluoroscopy มี Implant ที่เหมาะสมรองรับการผ่าตัด

 

อีกทั้งยังมี ศูนย์อุบัติเหตุ Emergency Center ที่มีความโดดเด่น ทั้งทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและ อุปกรณ์ที่พร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เปิดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. มีแพทย์สาขาหลักครบทุกสาขา ให้บริการตั้งแต่ 8.00 – 20.00 น. มีแพทย์ GP และ EP ประจำห้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. และมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รับให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุต่างๆ พร้อมให้การดูแล ให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน (Home Care) ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินในการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยทุกประเภท ทั้งในและนอกจังหวัดกาญจนบุรี ให้การบริการหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่ ในงาน EVENTS ต่างๆ เช่น งานจัดประชุม สัมมนาอบรมของหน่วยงานระดับประเทศ  และกำลีงปรับปรุงปรับโฉมโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 บนพื้นที่ 10 ไร่

  • ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2537 (ในนาม โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรียล)
  • เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2539 
  • ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยโรงพยาบาลสินแพทย์และโรงพยาบาลวิภารามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 
  • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562  (เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562)  และได้มีการเพิ่มทุน  จำนวน 315,000,000 บาท
  • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทสินแพทย์ กาญจนบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ

 

พันธกิจ (MISSION)

ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย