เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธิติภัทร จิราธิติพ
  • ศัลยกรรมทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อรรณพ วิเศษชู
  • ศัลยกรรม
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้องทางเดินอาหารขั้นสูง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
19:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรุณ ปลื้มสกุลไทย
  • ศัลยกรรมทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สมชัย อรุณรุวิวัฒน์
  • ศัลยกรรมทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-19:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-12:00