เวลาออกตรวจ
แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พีรธัช วิสารกาญจน
  • เวชปฎิบัติทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กานต์ กมลนรเทพ
  • เวชปฎิบัติทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-08:00
08:00-08:00 (24 ชม.)
08:00-08:00 (24 ชม.)
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิชญะ นาคะ
  • เวชกรรมทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00, 17:00-08:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิทัศน์ วิไลวรรณ
  • เวชปฎิบัติทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00

*หมายเหตุ : รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า