วัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรฉีด

21 ก.พ. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

ในช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ลูกรักต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงพร้อมออกมาสู่อ้อมกอดพ่อแม่อย่างปลอดภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณแม่เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร

ดูแลสุขภาพ และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ

วัคซีนจำเป็นที่ต้องฉีดในคนท้อง ได้แก่

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุครรภ์ 13 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อป้องกันเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตราย อย่างเช่น ปอดบวม โรคสมองอักเสบ เป็นต้น

  • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก และคอตีบ

แนะนำให้ฉีดเข็มแรก เมื่ออายุครรภ์ 3 – 5 เดือน เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน และ เข็มที่ 3 หลังจากคลอดแล้ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางบาดแผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณแม่และลูกในครรภ์

  • วัคซีนไอกรน

แนะนำให้ฉีด 1 เข็ม เมื่ออายุครรภ์ครบ 27 – 36 สัปดาห์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงทางระบบหายใจทั้งในคุณแม่และลูกน้อยเมื่อเกิดมา

ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี พร้อมให้บริการดูแลโดยทีมแพทย์พยาบาลชำนาญการ รวมไปถึงโปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่ายที่ครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพและวัคซีนจำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

 

พบแพทย์เฉพาะทาง แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

 

 

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ