รพ.สินแพทย์ กาญจนบุรี ร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ

25 ต.ค. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ

.
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ร่วมงาน “110 ปี ชาตกาล สมเด็จพระสังฆราชเจ้า รอยทางเจริญธรรม” เนื่องด้วยเป็นวันครบรอบ 10 ปีของการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
.
โดยร่วมสนับสนุนรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ด้วยความห่วงใย จาก…โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ