บริการตรวจโควิด-2019

2 มี.ค. 2564 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์กาญจนบุรี

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี พร้อมให้การบริการตรวจโควิด-2019 ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • Antigen Rapid Test

ผู้ที่มีความเสี่ยงและมีความกังวลใจสามารถเข้ารับบริการได้ ณ จุดตรวจ Drive-Thru

ทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น.

Antigen Rapid Test

  • อัตราค่าบริการ 500 บาท (ไม่รวมใบรับรองแพทย์)
  • อัตราค่าบริการ 700 บาท (รวมใบรับรองแพทย์)
  • ทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

RT-PCR Test

  • อัตราค่าบริการ Fit to Fly Certificate (ใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ) 3,800 บาท
  • นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ พร้อมนำหนังสือเดินทาง (Passport) มาเข้ารับบริการ

หมายเหตุ: การแจ้งผลอาจมีการล่าช้า ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 034-912-888

#โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ

#เราจะสู้ไปด้วยกัน

#โควิด19

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ