ตรวจสุขภาพ อายุน้อยกว่า 30 ปี

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี

Smart Program 

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
 2. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด (CBC)
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 5. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 6. ตรวจการทำงานของไต (GERP)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 9. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 10. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 11. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 12. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 13. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

 


ราคา   1,980   บาท


หมายเหตุ :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages

Promotion Special
Family Check Up (Gold)
ราคา
14,650 ฿
Promotion Special
Family Check Up (Silver)
ราคา
6,550 ฿
Promotion Special
Family Check Up (Basic)
ราคา
3,150 ฿