ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุ 40-50 ปี

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษที่มีอายุ 40-50 ปี

Exclusive Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับสุภาพบุรุษที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
 2. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)
 3. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด (CBC)
 7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 9. ตรวจการทำงานของไต (GFRP)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)
 14. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 15. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 16. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 17. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 18. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 19. ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในเลือด (Hb A1C)
 20. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 21. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 22. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้  Quad test (Stool) ( FOB +Transferrin +Calprotectin +Lactoferrin )
 23. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

ราคา   6,750   บาท


หมายเหตุ :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages

Promotion Special
Family Check Up (Gold)
ราคา
14,650 ฿
Promotion Special
Family Check Up (Silver)
ราคา
6,550 ฿
Promotion Special
Family Check Up (Basic)
ราคา
3,150 ฿