ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุมากกว่า 60 ปี

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

Prestige Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับสุภาพบุรุษที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
 2. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)
 3. ตรวจดูเส้นเลือดแดงตีบและอุดตันที่คอ (U/S Color Doppler Carotid)
 4. เอ็กซเรย์มะเร็งปอดระยะเริ่มต้น แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low-Dose CT,LDCT)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 6. ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด (CBC)
 8. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 9. ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในเลือด ( Hb A1C)
 10. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 11. ตรวจการทำงานของไต (GFRP)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)
 16. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 17. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 18. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 19. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 20. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 21. ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)
 22. ตรวจวัดระดับฟอสฟอรัส (Phosphorus)
 23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)
 24. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
 25. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 26. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 27. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 28. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ Quad test (Stool) ( FOB+ Transferrin+ Calprotectin+ Lactoferrin)
 29. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)
 30. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
 31. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
 32. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 33. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD)
 34. ตรวจวัดปริมาณแคลเซียม หรือคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ(CT Calcium Score)
 35. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg)
 36. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี( HBs Ab)
 37. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี(Anti HCV)
 38. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ(HAV IgG)

ราคา   17,100   บาท


หมายเหตุ :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ

ช่องทาง :
SHARE