โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุ 30-40 ปี

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี ที่มีอายุ 30-40 ปี

Absolute Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับวัยทำงานและผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
 2. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)
 3. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง (U/S Upper Abdomen) or (U/S Lower Abdomen)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด (CBC)
 6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในเลือด (Hb A1C)
 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 9. ตรวจการทำงานของไต (GFRP)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 13. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 14. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 15. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 16. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 17. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

 


ราคา   4,500   บาท


หมายเหตุ :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ

ช่องทาง :
SHARE