แพ็กเกจโรคนิ้วล็อค

ระยะเวลา : 15 เมษายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจโรคนิ้วล็อค (Trigger Finger) 1 จุด

นิ้วล็อค เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและเยื่อหุ้มเส้นเอ็นงอนิ้วมือบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือ ทำให้เส้นเอ็นและเยื่อหุ้มเส้นเอ็นมีการหนาตัวขึ้นเป็นพังผืด ขาดความยืดหยุ่นและเส้นเอ็นเคลื่อนผ่านไม่สะดวก สาเหตุเกิดจากการใช้งานมือซ้ำๆเป็นระยะเวลานานๆ เช่น แม่บ้านที่ทำงานบ้าน หิ้วของหนักๆ ช่างทำผม คนสวนที่ใช้งานมือมากๆ คนทำงานหรือคนเล่นเกมส์ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา

ใครที่มีความเสี่ยงนิ้วล็อค ?

  • อายุ ช่วงอายุที่พบบ่อยคือ 40-60 ปี
  • เพศหญิงพบบ่อยกว่าเพศชาย
  • คนที่ใช้งานนิ้วมือหนัก เช่น แม่บ้าน คนสวน ช่างไม้ ทันตแพทย์ พนักงานออฟฟิศ
  • คนที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น รูมาตอยด์ เบาหวาน เก๊าท์

ราคา   12,000   บาท


หมายเหตุ 

ราคาดังกล่าวรวมถึง :

  • ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • กรณีทำหัตถการมากกว่า 1 จุด มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/จุด

ราคาดังกล่าวไม่รวมถึง :

  • ค่ายากลับบ้าน
  • การตรวจความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เช่น เจาะเลือด ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินเรื่องโรคประจำตัว หรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

ช่องทาง :
SHARE