แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (TKA)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง TKA  (4 วัน 3 คืน)

เข่าเสื่อมเป็นได้กับทุกคน เกิดจากการใช้งานมานานส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่วัยหนุ่มสาวก็อย่าชะล่าใจ เพราะเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาที่ต้องใช้เข่ามาก ๆ เช่น นักฟุตบอล นักวิ่ง ยิ่งเสี่ยงเป็นเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรได้

อาการที่บอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม มีอะไรบ้าง?

  • มึอาการปวดเข่า
  • มีเสียงกร๊อบแกร๊บ
  • เข่าบวม ร้อน กดเจ็บ
  • ข้อเข่าโก่งงอ ต้นขาลีบ ข้อเข่าผิดรูป
  • ข่าติด ฝืด ตึง

ราคา   219,000   บาท


หมายเหตุ :

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 1 ธันวาคม 2566

อัตราค่าบริการไม่รวมถึง

1.ตรวจความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย


ช่องทาง :
SHARE