แพ็กเกจผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ 1 ข้าง

ระยะเวลา : 15 เมษายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ 1 ข้าง (Ganglion Cyst Hand)

ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ เป็นภาวะก้อนที่พบบ่อยที่สุดบริเวณข้อมือ ไม่ถือว่าเป็นเนื้องอกและไม่อันตราย เกิดจากผนังเยื่อหุ้มข้อจากภายในช่องข้อโป่งตัวขึ้นเป็นก้อน มีทางติดต่อกับช่องข้อมือและภายในจะมีน้ำไขข้อบรรจุอยู่ มักเกิดบริเวณหลังข้อมือ อาจเกิดขึ้นบริเวณ ด้านหน้าข้อมือได้ด้วย ในบางรายอาจเจ็บบริเวณก้อนเวลากดหรือเวลาใช้งานทีจ้องขยับข้อมือมากๆ

ควรผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ ก่อนถุงน้ำจะโตจนไปเบียดเส้นประสาทและหลอดเลือดใกล้เคียง หรือเมื่อมีอาการเหล่านี้

  • เมื่อมีอาการปวด ข้อมือชา เสียวข้อมือ
  • รู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มบริเวณรอบถุงน้ำ
  • เคลื่อนไหวข้อมือไม่สะดวกจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ราคา   13,500   บาท


หมายเหตุ 

ราคาดังกล่าวรวมถึง :

  • ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ราคาดังกล่าวไม่รวมถึง :

  • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
  • ค่ายากลับบ้าน
  • การตรวจความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เช่น เจาะเลือด ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินเรื่องโรคประจำตัว หรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

ช่องทาง :
SHARE