แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (ชาย)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็ง (ชาย)
Cancer Screening Program (Male)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปี หรืออายุน้อยกว่า กรณีมีประวัติมะเร็งในครอบครัว เพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ที่พบบ่อยในผู้ชาย

  1. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)
  2. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
  3. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
  4. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้ว


ราคา   2,000   บาทช่องทาง :
SHARE