วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (QDENGA) เหมาจ่าย 2 เข็ม

ระยะเวลา : 9 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โรคไข้เลือดออกสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน จากผลสำรวจ พบว่าการฉีดวัคซีนสามารถช่วยลดการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมาก

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (QDENGA) แบบเหมาจ่ายชนิด 2 เข็ม

  • มีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคถึง 80%
  • ป้องกันภาวะช็อกจากไข้เลือดออกถึง 85%
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลถึง 90%
  • ไม่ต้องตรวจเลือดหาระดับภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
  • เคยเป็น หรือ ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกก็ฉีดได้

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี สามารถฉีดได้ทั้งในคนที่เคยและไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน

(ฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 เดือน)


ราคา   4,900   บาท


หมายเหตุ :

  1. เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี
  2. ราคาดังกล่าว รวมค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 เข็ม โดยฉีดห่างกัน 3 เดือน
  3. ราคาดังกล่าว *ม่รวมค่าแพทย์* แต่รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


SHARE
Recommened Program & Packages