แผนกตรวจสุขภาพ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจรแบบ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนสมรส-ก่อนมีบุตร ตรวจสุขภาพตาแบบครบวงจร ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ ตรวจคัดกรองโรคไตตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ตรวจสุขภาพระบบสืบพันธุ์สตรี ฯลฯ เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย ภายใต้การให้บริการตามระดับมาตรฐานสากล JCI พร้อมกับมีเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการวินิจฉัยมีความถูกต้องและแม่นยำ พร้อมการดูแลให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

การบริการทางการแพทย์

 • ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละบุคคล
 • การตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตรฐานของโรงพยาบาล
 • การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบกิจการต่าง ๆ
 • การตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทคู่สัญญา
 • การตรวจสุขภาพเพื่อการสมัครทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) หรือการตรวจทางรังสี
 • การให้คำแนะนำและบริการในด้านวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้น

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ ให้บริการแบบ One Stop Service ตรวจครบ จบในที่เดียว ทำให้ผู้เข้าบริการมีความสะดวกสบาย ทั้งยังมีห้องตรวจที่เพียงพอต่อการให้บริการพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการตรวจที่ได้มาตรฐาน อาทิ

 • เครื่องตรวจ Mammogram
 • เครื่องอัลตราซาวด์
 • เครื่องเอ็กซเรย์ปอด
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echo)
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะวิ่งหรือเดินสายพาน (EST)
 • ห้องตรวจทางรังสี