ห้อง Suite

อาคารหลัก
บริการเพิ่มเติม
• โทรทัศน์
• ตู้เย็น
• โทรศัพท์
• เครื่องทำน้ำอุ่น
• น้ำดื่มวันละ 3 ขวด
• ชุดรับแขก 1 ชุด
• ชุดชากาแฟ
• ไมโครเวฟ
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
3,500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
500 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
4,200 บาท/วัน
- โทรศัพท์ทุกเครื่องสามารถโทรติดต่อภายนอกได้ โดยผ่านโอเปอร์เรเตอร์
- ค่าเช็ดตัวลดไข้ รวมอยู่ในค่าบริการพยาบาล
- ราคาค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล
บริการเพิ่มเติม
• โทรทัศน์
• ตู้เย็น
• โทรศัพท์
• เครื่องทำน้ำอุ่น
• น้ำดื่มวันละ 3 ขวด
• ชุดรับแขก 1 ชุด
• ชุดชากาแฟ
• ไมโครเวฟ
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก
ห้องคู่ (Standard Double)
ราคา : 2,650 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
Newborn
ราคา : 800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้อง ICU
ราคา : 6,690 บาท/วัน
อ่านต่อ