ห้อง Suite

อาคารหลัก Main Building
บริการเพิ่มเติม
• โทรทัศน์
• ตู้เย็น
• โทรศัพท์
• เครื่องทำน้ำอุ่น
• น้ำดื่มวันละ 4 ขวด
• ชุดรับแขก 1 ชุด
• ชุดชากาแฟ
• ไมโครเวฟ
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
3,500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
800 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
4,600 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจ พิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
• โทรทัศน์
• ตู้เย็น
• โทรศัพท์
• เครื่องทำน้ำอุ่น
• น้ำดื่มวันละ 4 ขวด
• ชุดรับแขก 1 ชุด
• ชุดชากาแฟ
• ไมโครเวฟ
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง New born
ราคา : 1,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องรอคลอด
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Full Negative
ราคา : 4,300 บาท/วัน
อ่านต่อ