โปรแกรมตรวจสุขภาพส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ระยะเวลา : 12 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

รายการตรวจ 8 รายการ

  1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
  3. เอ็กซ์เรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  6. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN)
  8. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT)

ราคา   1,990   บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล


SHARE
Recommened Program & Packages

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A
ราคา
2,500 ฿