ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด 19

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565

ตรวจภูมิคุ้มกันแบบ COVID-19 IgG Titer ทราบผลภายใน 3 วัน

จากอัตราค่าบริการ 1,200 บาท ลดเหลือเพียง 900* บาท!

*อัตราค่าบริการรวมค่าบริทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


ราคา   900   บาทSHARE