แพคเกจตรวจ โควิด-2019 ด้วยวิธี Antigen Rapid Test

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

บริการตรวจ โควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Rapid Test

  • รู้ผลไว
  • ราคาย่อมเยาว์กว่า Real-time RT-PCR
  • อัตราค่าบริการ รวมใบรับรองแพทย์
  • ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

สามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ หน่วย Drive Thru บริเวณลานจอดรถ ด้านหลังอาคาร


ราคา   700   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจAntibody Rapid Test โควิด-2019 1,200 บาท


SHARE
Recommened Program & Packages

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A
ราคา
2,500 ฿