โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย 15,900 บาท

ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ดูแลโดยสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง

ครอบคลุมรายการตรวจ ดังนี้

 • การตรวจร่างกายโดยสูติ-นรีแพทย์ 10 ครั้ง พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ (FBC, Calcium carbonate, Folic acid)
 • การตรวจอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของสตรี (PV) 2 ครั้ง
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาหมู่เลือด (Blood group ABO, RH grouping) 1 ครั้ง
 • การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV) 2 ครั้ง
 • การตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) 1 ครั้ง
 • การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (DCIP) 1 ครั้ง
 • การตรวจหาระดับน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ (Urine strip test) 10 ครั้ง
 • การอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ดูความสมบูรณ์และความผิดปกติเบื้องต้นของทารกในครรภ์ 8 ครั้ง
 • การตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ (NST) 3 ครั้ง
 • วัคซีนสำหรับมารดา Td VAX  1 เข็ม และ Tdap Vaccine 1 เข็ม

*พิเศษ คู่มือฝากครรภ์สำหรับว่าที่คุณแม่

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการโปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่ายดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการแพทย์ เรียบร้อยแล้ว
 • โปรแกรมนี้ไม่ครอบคลุมการแพ้ท้อง, แท้งบุตร, ตั้งครรภ์นอกมดลูก, การเจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ไข้, ครรภ์เป็นพิษ, เลือดออก, รกเกาะต่ำ และครรภ์แฝด เป็นต้น
 • กรณีมารดาประสงค์ตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจวินิจฉัยโรคพาหะธาลาสซีเมีย (HB typing, Alpha-Thalassemia), ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (Quadruple test), การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์ (Amniocentesis) หรือตรวจคัดกรองลักษณะผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์ (NIFTY)  และการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ (OCT – กรณี Non reactive stress test) คิดค่าใช้จ่ายตามปกติ พร้อมส่วนลด 10% เป็นต้น
 • กรณีประสงค์รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชำระเพิ่ม 500 บาท (สิทธิ์พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วม โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย กับทางโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เท่านั้น)
 • ไม่ครอบคลุมการตรวจเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

 


ราคา   15,900   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 500 บาท
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE