วัคซีนสำหรับบุตร โปรแกรม E

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนสำหรับบุตร โปรแกรม E

โปรแกรมครอบคลุมรายการวัคซีนหลักสำหรับช่วงอายุ 1 ปี ไปจนถึง 2 ปี 6 เดือน รวมทั้งหมด 3 เข็มดังนี้

  • วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ และฮิบ (รวม 5 โรค) 1 ครั้ง
  • วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) 1 ครั้ง
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE) 1 ครั้ง

ราคา   3,350   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. โปรแกรมวัคซีนเสริม (F) วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส และวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ 6,400 บาท

หมายเหตุและเงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ตรวจ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • กรณีมีการตรวจร่างกาย หรือการตรวจวินิฉัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • โปรแกรมวัคซีนสำหรับบุตรไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่น ๆ เช่นบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • การเข้าร่วมโปรแกรมวัคซีนเสริม (C, D)  ต้องเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมวัคซีนหลัก (A, B)
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิตเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE