โปรแกรมส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ระยะเวลา : 24 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ไม่รวมนอนโรงพยาบาล  (Gastroscopy under Local anesthesia)

 • การส่องกล้องเป็นเทคนิคในการตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้
 • การส่องกล้องช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบความผิดปกติ วิเคราะห์โรค และรักษาระหว่างส่องกล้องได้
 • เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง

ครอบคลุมการบริการดังต่อไปนี้

 1. ค่าแพทย์ตรวจ 1 ครั้ง และค่าแพทย์ทำหัตถการส่องกล้อง
 2. ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 3. ค่าตรวจวินิจฉัย ค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องในห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลกำหนด

หมายเหตุ 

 1. กรณีตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจพยาธิ (Biopsy) ค่าบริการ 1,200 บาท/ชิ้น
 2. ราคาดังกล่าวไม่ครอบคลุมค่าบริการตรวจคัดกรองโควิด (Antigen Test) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

 


ราคา   10,500   บาท


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 

 1. ไม่ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังการเข้ารับบริการ รวมถึงค่ายากลับบ้าน
 2. ไม่ครอบคลุมค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรายการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE