โปรแกรมส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (แบบดมยา)

ระยะเวลา : 15 เมษายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (Gastroscopy + Colonoscopy)

แบบดมยา ไม่รวมการส่งตรวจชิ้นเนื้อ

การส่องกล้องเป็นเทคนิคในการตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบความผิดปกติ, วิเคราะห์โรค อีกทั้งยังเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง

อาการปวดท้อง ดังต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหาร

 • ปวดจุกแน่นท้องใต้ลิ้นปี่ ใต้ชายโครงด้านซ้ายเหนือสะดือ
 • ปวดเสียดท้องแสบท้องนานเกิน 2 สัปดาห์
 • ปวดเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ คล้ายอาหารไม่ย่อย
 • มีอาการกลืนลำบาก กลืนอาหารแล้วเจ็บ
 • น้ำหนักลดเบื่ออาหาร
 • อาเจียนบ่อย
 • ซีดมีภาวะโลหิตจาง
 • อาเจียนเป็นเลือด หรือ ถ่ายอุจจาระมีสีดำ

 


ราคา   25,500   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. โปรแกรมส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (แบบดมยา) รวมการส่งตรวจชิ้นเนื้อ 28,500 บาท

หมายเหตุ                                                                        

 1. ราคาดังกล่าวครอบคลุมแพทย์ทำหัตถการ และวิสัญญีแพทย์
 2. ราคาดังกล่าวครอบคลุมค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องในห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลกำหนด
 3. ราคาดังกล่าวสำหรับ ผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD) ที่ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 4. กรณีตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจพยาธิ (Biopsy) ชิ้นที่ 2 ขึ้นไป ชิ้นละ 1,200 บาท
 5. ไม่ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังการเข้ารับบริการ รวมถึงค่ายากลับบ้าน
 6. ไม่ครอบคลุมค่านอนโรงพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรายการอื่น ๆ ที่นอกเหนือโปรแกรม
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE