โปรแกรมส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (แบบดมยา)

ระยะเวลา : 15 เมษายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

การตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)  แบบดมยา ไม่รวมการส่งตรวจชิ้นเนื้อ

เป็นวิธีการตรวจลำไส้ใหญ่ที่ละเอียดและแม่นยำ ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบความผิดปกติ วิเคราะห์โรคและทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง

 ข้อแนะนำ :  ผู้ที่อายุตั้งแต่ 40-50 ปี ผู้ที่มีอาการ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยง ควรตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทุก 5 ปี ซึ่งการตรวจส่องกล้องเป็นวิธีการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดีที่สุด

หรือตามแพทย์แนะนำ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง และรับประทานผักผลไม้ มาก ๆ เพียงแค่นี้ ก็สามารถลดโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

 

ผู้ที่มีความเสี่ยง..เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

–  ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 – 50 ปี

–  ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

–  มีอาการท้องผูกเป็นประจำ

–  ทานเนื้อสัตว์ จำนวนมาก

–  ทานผักน้อย

–  ไม่ออกกำลังกาย

–  สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา

 


ราคา   18,500   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. การตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)  แบบดมยา รวมการส่งตรวจชิ้นเนื้อ 19,500 บาท

หมายเหตุ                                                                        

  1. ราคาดังกล่าวครอบคลุมแพทย์ทำหัตถการ และวิสัญญีแพทย์
  2. ราคาดังกล่าวครอบคลุมค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องในห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. ราคาดังกล่าวสำหรับ ผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD) ที่ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
  4. กรณีตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจพยาธิ (Biopsy) ชิ้นที่ 2 ขึ้นไป ชิ้นละ 1,200 บาท
  5. ไม่ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังการเข้ารับบริการ รวมถึงค่ายากลับบ้าน
  6. ไม่ครอบคลุมค่านอนโรงพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรายการอื่น ๆ ที่นอกเหนือโปรแกรม
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE