โปรแกรมส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน (ยาชาเฉพาะที่)  ไม่รวมส่งตรวจชิ้นเนื้อ

ไม่รวมนอนโรงพยาบาล  (Gastroscopy under Local anesthesia)

  • การส่องกล้องเป็นเทคนิคในการตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้
  • การส่องกล้องช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบความผิดปกติ วิเคราะห์โรค และรักษาระหว่างส่องกล้องได้
  • เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง

#อาการปวดท้อง ดังต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหาร
– ปวดจุกแน่นท้องใต้ลิ้นปี่ ใต้ชายโครงด้านซ้ายเหนือสะดือ
– ปวดเสียดท้องแสบท้องนานเกิน 2 สัปดาห์
– ปวดเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ คล้ายอาหารไม่ย่อย
– มีอาการกลืนลำบาก กลืนอาหารแล้วเจ็บ
– น้ำหนักลดเบื่ออาหาร
– อาเจียนบ่อย
– ซีดมีภาวะโลหิตจาง
– อาเจียนเป็นเลือด หรือ ถ่ายอุจจาระมีสีดำ

หมายเหตุ

1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ กรณีที่พบชิ้นเนื้อแล้วต้องการส่งตรวจพยาธิ (Biopsy) 1,200 บาท ต่อ ชิ้น

2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ทำหัตการ ค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องในห้องผ่าตัด ที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
3. กรณี OPD Case ไม่รวมค่าแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยครั้งแรก ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรายการอื่นๆ ที่นอกเหนือโปรแกรม
4. กรณี IPD Case ไม่รวมค่านอนโรงพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรายการอื่นๆ ที่นอกเหนือโปรแกรม


ราคา   11,000   บาท


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. ไม่ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยหลังเข้ารับบริการ รวมถึงค่ายากลับบ้าน
  2. ไม่ครอบคลุมค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรายการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) ที่เป็นเงินสดเท่านั้นโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE