โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ (ขยายท่อ หรือล้างกระเพาะปัสสาวะ)

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ

  • เป็นการส่องกล้องโดยใช้ยาชาเฉพาะที่
  • ส่องกล้องพร้อมขยายท่อ หรือ ล้างกระเพาะอาหาร
  • ไม่รวมค่าพักฟื้น (กรณีต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล)

 

หมายเหตุ:

กรณีเป็นการผ่าตัดซับซ้อน มีการใช้ยา เครื่องมือ และอุปกรณ์นอกเหนือ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การรับสิทธิ์ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น


ราคา   11,000   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ