โปรแกรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่

ระยะเวลา : 25 ธันวาคม 2563 - 25 มกราคม 2564

โปรแกรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ลด10% และของที่ระลึก

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน B รายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL – C , LDL – C)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti HBs)
 10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 12. ตรวจระดับกรด ยูริค (Uric acid)

ราคา   2,790   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A
ราคา
2,500 ฿