โปรแกรมตรวจโควิด 19 แบบRT-PCR ไม่รวมใบรับรองแพทย์ 

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Real Time – PCR กรณีไม่รวมใบรับรองแพทย์ 

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

  1. กรณีเข้ารับการตรวจ ช่วงเวลา 8.00 – 12.00 น. รอผลภายใน 4 ชั่วโมง
  2. กรณีเข้ารับการตรวจหลัง 12.00 น.เป็นต้นไป สามารถรับผลตรวจได้ในวันถัดไป

ราคา   1,400   บาท

กรณีตรวจพบเชื้อ หรือผลตรวจไม่ชัดเจน ต้องทำการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผลตรวจ 

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE