โปรแกรมตรวจสุขภาพ Post Covid Syndrome , Long Covid B

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

รายการตรวจประกอบด้วย

 • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจโดยอายุรแพทย์ (PE)
 • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจเพื่อดูการทำงานของหัวใจ (Echocardiogram)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจเลือดดูระดับวิตามินดี (Vit.D level)
 • ตรวจเลือดดูสารบ่งชี้การอุดตันของเส้นเลือดดำ (D-Dimer)
 • ตรวจเลือดดูระดับภูมิแอนตี้บอดี้ต่อโควิด (Anti SARS-CoV-2 IgG)

ราคา   7,500   บาทSHARE