โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C รายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest PA digital)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
 8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ab)
 9. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL , LDL)
 10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine analysis)
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Leads)
 12. ตรวจระดับกรด ยูริค (Uric acid)
 13. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)
 14. ตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก หญิง (Pap Smear)
 15. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ชาย (PSA)

 


ราคา   4,990   บาท


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
2. งดอาหาร และ น้ำ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood)
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์และวิตามินซีอย่างน้อย 3 วัน
6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือการตรวจ Mammogram
7. การตรวจภายในสตรี หรือตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้าย อย่างน้อย 7 วัน
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE