โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C รายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
 6. ตรวจการทำงานของตับอย่างสมบุรณ์ (Liver , Function test , SGOT , SGPT)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL – C , LDL – C)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti HBs)
 10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 12. ตรวจระดับกรด ยูริค (Uric acid)
 13. ตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก หญิง (Pap Smear Screening)
 14. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ชาย (PSA Screening)
 15. ตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร / ลำไส้ใหญ่ (CEA Screening)
 16. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (AFP Screening)

 


ราคา   4,990   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE