โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน C (เพศชาย)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest PA Digital)
 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 6. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 9. ตรวจการทำงานของไต  (Creatinine)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 15. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 16. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis)
 17. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 18. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 19. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

ราคา   5,400   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. CT Lower Abdomen 5,200 บาท
2. CT Upper Abdomen 5,200 บาท
3. CT Whole Abdomen 8,000 บาท
4. CT Chest 5,200 บาท
5. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (AFP) 300 บาท
6. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 400 บาท
7. ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) 300 บาท
8. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO, Rh Grouping) 100 บาท
9. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3, Free T4, TSH) 700 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. งดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
2. งดอาหาร และ น้ำ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์และวิตามินซีอย่างน้อย 3 วัน
6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือการตรวจ Mammogram
7. การตรวจภายในสตรี หรือตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้าย อย่างน้อย 7 วัน
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรตรวจวินิจฉัยโรคด้วย CT Scan ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าฉีดสี ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

SHARE