โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A รายละเอียดดังนี้

  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
  2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest PA digital)
  3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
  6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)
  7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
  8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ab)
  9. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL – C , LDL – C)
  10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine analysis)

ราคา   2,550   บาท


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
2. งดอาหาร และ น้ำ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood)
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์และวิตามินซีอย่างน้อย 3 วัน
6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือการตรวจ Mammogram
7. การตรวจภายในสตรี หรือตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้าย อย่างน้อย 7 วัน
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE