โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid -19 (Post Covid Syndrome , Long Covid ) A

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

รายการตรวจประกอบด้วย

  • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจโดยอายุรแพทย์ (PE)
  • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (CT Chest)
  • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจเพื่อดูการทำงานของหัวใจ (Echocardiogram)
  • ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต (Creatinine)
  • ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
  • ตรวจเลือดดูระดับวิตามินดี (Vit.D level)
  • ตรวจเลือดดูสารบ่งชี้การอุดตันของเส้นเลือดดำ (D-Dimer)
  • ตรวจเลือดดูระดับภูมิแอนตี้บอดี้ต่อโควิด (Anti SARS-CoV-2 IgG)

ราคา   9,900   บาทSHARE