โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่มีผลกระทบมาก เช่น ทำให้ต้องขาดงาน ขาดเรียน อย่างน้อย 7- 10 วัน และ ในบางรายอาจมีอาการรุนแรง จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือ มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว สิ่งสำคัญ คือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ ใกล้ชิดกับคนที่เป็นหวัด ไม่ควรใช้ของใช้ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม ไม่ควรอยู่ในสถานที่แออัด เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะกระจายอยู่ในอากาศ และน้ำมูก น้ำลาย ของคนที่เป็นโรคนี้

อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี เพราะเชื้อไวรัสจะเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ระบาดแต่ละปีไม่เหมือนกัน

 

 


ราคา   800   บาท


สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE