โปรแกรมคลอดปกติ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมคลอดแบบปกติ 35,400 บาท 

 • พัก 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ รวมค่าดูแลบุตร และครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้ …

 • ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการคลอด
 • ค่าห้องคลอดและทีมบริการ
 • ค่าแพทย์ (สูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์)
 • ห้องเดี่ยว VIP และอาหาร
 • ค่าเวชภัณฑ์ , ค่ายาที่จำเป็นในการคลอด

พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วม โปรแกรมคลอดแบบปกติกับทางโรงพยาบาล

 • ทารกแรกเกิดจะได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG), วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) เข็มแรก และวิตามินเคชนิดฉีด
 • บริการนวดเปิดท่อน้ำนม เพื่อช่วยลดอาการแข็งตึงของเต้านม จำนวน 1 ครั้ง (หลังคลอด วันที่ 2)
 • บริการแจ้งเกิด (สูติบัตร)

 หมายเหตุ

 • มารดาที่เข้าร่วมต้องได้รับการพิจารณาจากสูตินรีแพทย์ และ/หรือ ต้องได้รับการตรวจครรภ์และร่างกายในโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรีอย่างน้อย 2 ครั้ง
 • น้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่เกิน 100 กิโลกรัม
 • ผู้มีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัว ค่าบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง และ/หรือ กรณีมีภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด จะคิดส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
 • กรณีพักฟื้นเกินกำหนด โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่ครอบคลุมการนัดติดตามอาการหลังคลอดบุตร
 • โปรแกรมนี้สงวนสิทธิเฉพาะมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี 

ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี มีสูติแพทย์และกุมารแพทย์

พร้อมดูแลคุณแม่และลูกน้อยด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ทุกวินาที

อีกทั้งมีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 034-912-888 ( 24 ชั่วโมง)

ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค คลิก

 

เบื้องหลังทุกการรักษาคือ…ความใส่ใจ


ราคา   35,400   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE