แพคเกจวัคซีน D

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกควัคซีน D พื้นฐานสำหรับบุตร

สำหรับผู้ที่มาฉีดวัคซีน อายุ 13 เดือน – 24 เดือน

รายการวัคซีน

  • วัคซีนรวมป้องกัน คอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน – โปลิโอ ชนิดฉีด และ ฮิบ  (DTaP+IPV+HIB)
  • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี (JE)
  • วัคซีนป้องกัน หัด คางทูม  เยอรมัน (MMR)

 

หมายเหตุ :

  • โปรแกรม D รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการพยาบาล
  • สามารถเลือกโปรแกรม E และ Extra ได้หลังจากซื้อโปรแกรม D เท่านั้น
  • ราคาโปรแกรม E และ Extra รวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการพยาบาล กรณีต้องการพบแพทย์ มีค่าบริการเพิ่มเติม

 


ราคา   3,500   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. วัคซีนเสริม โปรแกรม E - วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV) 1,800 บาท
2. วัคซีนเสริม Extra - วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (VZV) 1,210 บาท


SHARE