แพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มิถุนายน 2565

แพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย 11,900 บาท

แพคเกจนี้ครอบคลุม…

 • การตรวจร่างกายโดยสูติ-นรีแพทย์ 10 ครั้ง พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ (FBC, Calcium carbonate, Folic acid)
 • การตรวจอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของสตรี (PV) 2 ครั้ง
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาหมู่เลือด (Blood group ABO, RH grouping) 1 ครั้ง
 • การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV) 2 ครั้ง
 • การตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) 1 ครั้ง
 • การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (DCIP) 1 ครั้ง
 • การตรวจหาระดับน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ (Urine strip test) 9 ครั้ง
 • การอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ดูความสมบูรณ์และความผิดปกติเบื้องต้นของทารกในครรภ์ 10 ครั้ง
 • การตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ (NST) 3 ครั้ง
 • วัคซีนสำหรับมารดา TD VAC 1 เข็ม และ Tdap Vaccine 1 เข็ม
 • *พิเศษ คู่มือฝากครรภ์สำหรับว่าที่คุณแม่

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการแพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการแพทย์
 • แพคเกจนี้ไม่ครอบคลุมการแพ้ท้องอย่างรุนแรง, แท้งบุตร, ตั้งครรภ์นอกมดลูก, การเจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ไข้, ครรภ์เป็นพิษ, เลือดออก, รกเกาะต่ำ และครรภ์แฝด
 • กรณีมารดาประสงค์ตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจวินิฉัยโรคพาหะธาลาสซีเมีย (HB typing, Alpha-Thalassemia), ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (Quadruple test), การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์ (Amniocentesis) หรือตรวจคัดกรองลักษณะผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์ (NIFTY) คิดค่าใช้จ่ายตามปกติพร้อมส่วนลด 10%
 • กรณีประสงค์รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (สิทธิ์พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วม แพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย กับทางโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

โทร. 034-912-888,  034-520-911

หรือผ่าน Facebook : คลิก


Customer Voice:

คุณ Eye Supawadee

“ฝากครรภ์กับคุณหมอเพียรศักดิ์

คุณหมอตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน คลายข้อสงสัย คุณหมอเป็นกันเอง

ผู้ใช้บริการแพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย

คุณ Busaba Bongchombo “ฝากครรภ์กับคุณหมอนพ.ศิวะพงษ์ กลึงโรจน์พงษ์

ผู้ฝากครรภ์

 


ราคา   11,900   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 500 บาท
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE