แพคเกจฝากครรภ์

ระยะเวลา : 15 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย 9,990 บาท

 • ตรวจร่างกายโดยสูติ-นรีแพทย์ 10 ครั้ง พร้อมรับยาบำรุงครรภ์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 2 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด (Blood group ABO, RH grouping) 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) 2 ครั้ง
 • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg) 1 ครั้ง
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV) 2 ครั้ง
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) 1 ครั้ง
 • ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (DCIP) 1 ครั้ง
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ (Urine strip test) 9 ครั้ง
 • อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ดูความสมบูรณ์และความผิดปกติเบื้องต้นของทารกในครรภ์ 6 ครั้ง
 • ตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ (NST) 3 ครั้ง
 • วัคซีนสำหรับมารดา TD VAC 1 เข็ม และ Tdap Vaccine 1 เข็ม

 

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการแพทย์
 • แพคเกจนี้ไม่ครอบคลุมการแพ้ท้องอย่างรุนแรง, แท้งบุตร, ตั้งครรภ์นอกมดลูก, การเจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ไข้, ครรภ์เป็นพิษ
 • กรณีมารดาประสงค์ตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจวินิฉัยโรคพาหะธาลาสซีเมีย (HB typing, Alpha-Thalassemia), ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (Quadruple test), การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์ (Amniocentesis) หรือตรวจคัดกรองลักษณะผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์ (NIFTY) คิดค่าใช้จ่ายตามปกติพร้อมส่วนลด 10%
 • กรณีประสงค์รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ่ายเพิ่ม 500 บาท

ราคา   9,990   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 500 บาท
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
โปรแกรมผ่าตัดทำหมันท่านชาย
ราคา
8,900 ฿