แพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย 11,900 บาท

แพคเกจนี้ครอบคลุม…

 • การตรวจร่างกายโดยสูติ-นรีแพทย์ 10 ครั้ง พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ (FBC, Calcium carbonate, Folic acid)
 • การตรวจอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของสตรี (PV) 2 ครั้ง
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาหมู่เลือด (Blood group ABO, RH grouping) 1 ครั้ง
 • การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg) 2 ครั้ง
 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV) 2 ครั้ง
 • การตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) 1 ครั้ง
 • การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (DCIP) 1 ครั้ง
 • การตรวจหาระดับน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ (Urine strip test) 9 ครั้ง
 • การอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ดูความสมบูรณ์และความผิดปกติเบื้องต้นของทารกในครรภ์ 10 ครั้ง
 • การตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ (NST) 3 ครั้ง
 • วัคซีนสำหรับมารดา TD VAC 1 เข็ม และ Tdap Vaccine 1 เข็ม
 • *พิเศษ คู่มือฝากครรภ์สำหรับว่าที่คุณแม่

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการแพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการแพทย์
 • แพคเกจนี้ไม่ครอบคลุมการแพ้ท้องอย่างรุนแรง, แท้งบุตร, ตั้งครรภ์นอกมดลูก, การเจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ไข้, ครรภ์เป็นพิษ, เลือดออก, รกเกาะต่ำ และครรภ์แฝด
 • กรณีมารดาประสงค์ตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจวินิฉัยโรคพาหะธาลาสซีเมีย (HB typing, Alpha-Thalassemia), ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (Quadruple test), การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์ (Amniocentesis) หรือตรวจคัดกรองลักษณะผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์ (NIFTY) คิดค่าใช้จ่ายตามปกติพร้อมส่วนลด 10%
 • กรณีประสงค์รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (สิทธิ์พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วม แพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย กับทางโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

โทร. 034-912-888,  034-520-911

หรือผ่าน Facebook : คลิก


Customer Voice:

คุณ Eye Supawadee

“ฝากครรภ์กับคุณหมอเพียรศักดิ์

คุณหมอตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน คลายข้อสงสัย คุณหมอเป็นกันเอง

ผู้ใช้บริการแพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย

คุณ Busaba Bongchombo “ฝากครรภ์กับคุณหมอนพ.ศิวะพงษ์ กลึงโรจน์พงษ์

ผู้ฝากครรภ์

 


ราคา   11,900   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 500 บาท
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรโมชั่นอื่นๆ
Ultrasound 4D
ระยะเวลา : 10 มี.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
อ่านต่อ
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
โปรแกรมผ่าตัดทำหมันชาย
ราคา
9,990 ฿