Lady Platinum Program

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep + HPV

  • ตรวจโดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง
  • ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep ร่วมกับตรวจหา เชื้อไวรัส HPV ต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก (Thin prep + HPV)
  • เป็นวิธีการตรวจที่มีการใช้น้ำยา หรือ สารเคมีมาช่วยในการขจัดเซลล์หรือ เนื้อเยื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งออกไปก่อนช่วยให้สามารถค้นหาเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิม  ร่วมกับ เอชพีวี ดี เอ็น เอ พีซีอาร์ (HPV DNA PCR) ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการตรวจหาเชื้อไวรัส เอช พี วี สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก จึงเป็นเทคนิคที่มีความไวมากสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เมื่อมีการติดเชื้อ ก่อนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกหากตรวจหาด้วยวิธีนี้ร่วมกับลิควิด เบส หรือ ตินเพร็พจะทำให้การตรวจหามะเร็งปากมดลูกมีความแม่นยำมากขึ้นถึง 95-99%

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  • ควรตรวจก่อนหรือหลังประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน ไม่ควรเข้ารับการตรวจในช่วงที่มีประจำเดือน
  • งดการมีเพศสัมพันธ์ งดการใช้สารหล่อลื่น หรือการใช้ยาเหน็บในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ 48 ชั่วโมง
  • งดการสวนล้างช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ
  • แนะนำให้สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย หรือใส่กระโปรง และไม่ควรนุ่งกางเกงที่รัดจนเกินไป

ราคา   3,500   บาท






“มะเร็งปากมดลูก…เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย ในผู้หญิงไทย และผู้หญิงทั่วโลก ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่กว่า 6,000 รายต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 3,000 รายต่อปี”
สตรีวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสตรีที่หมดประจำเดือนแล้ว ควรได้รับการตรวจระบบสืบพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติจะได้รับการรักษา และคำแนะนำ ในการดูแลจาก สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง




ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ค่าเวชภัณฑ์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE