วัคซีนสำหรับบุตร โปรแกรม A

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนสำหรับบุตร โปรแกรม A

โปรแกรมครอบคลุมรายการวัคซีนหลักสำหรับช่วงอายุ 2 เดือน ไปจนถึง 1 ปี รวมทั้งหมด 9 เข็มดังนี้

  • วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ-ฮิบ และไวรัสตับอักเสบบี (รวม 6 โรค) 3 ครั้ง
  • วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า (Rota) 2 ครั้ง
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 2 ครั้ง
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE) 1 ครั้ง
  • วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) 1 ครั้ง

ราคา   12,500   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. โปรแกรมวัคซีนเสริม (C) วัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อนิวโมคอคคัส (PCV) 13 สายพันธุ์ 9,900 บาท
2. โปรแกรมวัคซีนเสริม (D) วัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 10 สายพันธุ์ 7,500 บาท

หมายเหตุและเงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ตรวจ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • กรณีมีการตรวจร่างกาย หรือการตรวจวินิฉัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • โปรแกรมวัคซีนสำหรับบุตรไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่น ๆ เช่นบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • การเข้าร่วมโปรแกรมวัคซีนเสริม (C, D)  ต้องเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมวัคซีนหลัก (A, B)
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิตเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE