พญ.อุปริมพร สุทธิวงศ์
แผนกจักษุ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุกรรม
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00
ศุกร์
17.00 - 20.00
เสาร์
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจ วันที่ 8,9 กุมภาพันธ์ 2567