พญ.สุขุมาลย์ เล็กมีชัย
แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวช
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00 - 20.00
อังคาร
17.00 - 20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจวันที่ 7,12,13,20,26,27 กุมภาพันธ์ 2567