พญ.สมนา พรหมสุรกิจ
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00 - 20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า