พญ.ศุภลัคณา เทียมเมฆา
แผนกจักษุ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จักษุวิทยา อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายาตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
14.00 - 17.00
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจวันที่ 11 และ 25 พฤษภาคม 2567