พญ.ภัทธีรา เศรษฐบุตร
แผนกกุมารเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล ,พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความที่เกี่ยวข้อง