พญ.ปรีชญา กาญจนธัญลักษณ์
แผนกผิวหนัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แผนกเวชปฏิบัติและผิวหนัง
การศึกษา :
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท ตจวิทยาความงาม วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ฝึกปฏิบัติงานด้านผิวหนัง Laser Training, Hautwerk clinic Dr.Rummelien ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
8.00 - 16.00
อังคาร
8.00 - 16.00
พุธ
8.00 - 16.00
พฤหัสบดี
8.00 - 16.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า