พญ.นุชชนาฏ ธรรมเนียมดี
แผนกกุมารเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชกรรม
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • กุมารเวชศาสตร์ ศิริราช ,พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17.00 - 20.00
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความที่เกี่ยวข้อง