พญ.ณิชาภัทร พันธ์เจริญกิจ
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์
  • อนุสาขา เวชบำบัดวิกฤต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00 - 21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า